tin tức Trong ngành - tt thời trang mattana

tin tức Trong ngành - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Xuất khẩu dệt của Indonesia đạt 7 tỷ USD trong nửa năm đầu 2017

Xuất khẩu dệt và các sản phẩm dệt của Indonesia tiếp tục tăng cho thấy hiệu quả tích cực, cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong nửa đầu năm...

13/10/2017

Dự trữ bông bên ngoài Trung Quốc tăng trong vụ 2017-2018

Dự đoán sản lượng bông thế giới tăng 10% trong vụ 2017-2018 đạt 25,4 triệu tấn. Kết quả là dự trữ bông cuối vụ của thế giới có thể tăng vừa phải và đạt...

13/10/2017

Uster Group giới thiệu lại họ thiết bị LVI để thử nghiệm xơ

Uster Group, nhà sản xuất thiết bị công nghệ cao để đo lường chất lượng và chứng nhận vật liệu dệt, đã giới thiệu lại thiết bị thử nghiệm tốc độ...

06/10/2017

Xuất khẩu dệt của Indonesia có thể đạt 15 tỷ USD vào năm 2019

Theo ông Hartanto, bộ trưởng bộ Công nghiệp Indonesia thì xuất khẩu có liên quan đến dệt của Indonesia được dự đoán đạt 15 tỷ USD vào năm 2019 và sẽ sử dụng...

06/10/2017

Gói ưu đãi mới cho ngành dệt Pakistan

Phát biểu tại buổi khai mạc văn phòng Hiệp hội các nhà máy dệt toàn Pakistan (APTMA) tại Ismalabd, Bộ trưởng Thương mại và Dệt Pakistan ông Pervaiz nói Chính phủ...

06/10/2017

Tổng công ty CP May Nhà Bè