- tt thời trang mattana

- tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Xuất khẩu vải bông của Thái Lan tăng 8,9% trong năm 2013

Ngày đăng 24/04/2014

Theo dữ liệu của bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu vải bông từ Thái Lan năm 2013 đạt 397,24 triệu USD, tăng 8,9% so với năm 2012 khi mà Thái Lan chỉ xuất khẩu được 41.376 tấn vải bông, đạt giá trị 364,9 triệu USD.

Myanmar là thị trường chính cho vải bông xuất khẩu từ Thái Lan với 7.728 tấn vải bông trị giá 65,046 triệu USD, tiếp theo là Băng La Đét với 6.705 tấn trị giá 46,070 triệu USD, Việt Nam – 4.466 tấn trị giá 44,501 triệu USD, Niger – 2.876 tấn với giá trị 25,477 triệu USD và Nhật Bản – 2.577 tấn vải bông trị giá 18,412 triệu USD.

Trong khi đó, theo báo cáo của USDA, Thái Lan đã nhập khẩu 34.821 tấn vải bông trong năm 2013, tổng giá trị là 179,965 triệu USD, giảm 13,9% so với 39.875 tấn vải bông nhập khẩu năm 2012 trị giá 208,996 triệu USD.

Trung Quốc là nhà cung cấp chính vải bông cho Thái Lan trong năm 2013, cung cấp 30.286 tấn vải bông trị giá 137,536 triệu USD, tiếp theo là Ấn Độ - 1.560 tấn trị giá 9,918 triệu USD, Nhật Bản – 766 tấn trị giá 7,109 triệu USD, Indonesia – 580 tấn trị giá 4,619 triệu USD và Italy – 92 tấn trị giá 4,273 triệu USD.

Trong năm 2011, Thái Lan đã xuất khẩu 42.190 tấn vải bông trị giá 414,498 triệu USD trong khi nhập khẩu 38.295 tấn vải bông trị giá 260,988 triệu USD.

Theo www.fibre2fashion.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè