Xuất khẩu thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1,1% trong tháng 5/2014 - tt thời trang mattana

Xuất khẩu thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1,1% trong tháng 5/2014 - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Xuất khẩu thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1,1% trong tháng 5/2014

Ngày đăng 19/06/2014

Theo dữ liệu do Hiệp đoàn các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ (TIM) đưa ra thì xuất khẩu thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng 194.959 USD trong tháng 5 năm 2014, tăng 1,1% so với cùng tháng năm trước khi mà xuất khẩu thảm chỉ đạt 192.845 USD.

Xuất khẩu thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 1,5% tổng xuất khẩu từ đất nước này trong tháng 5 năm 2014. Trong tháng 4 năm 2014, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu thảm đạt tổng 204.012 USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 1,6% tổng xuất khẩu mà nước này thực hiện được trong tháng 4.

Trong năm 2013, xuất khẩu thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 2,196 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2012.

Theo www.fibre2fashion.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè