Xuất khẩu may mặc của Ấn Độ trong tháng 4 đạt 1,3 tỷ USD - tt thời trang mattana

Xuất khẩu may mặc của Ấn Độ trong tháng 4 đạt 1,3 tỷ USD - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Xuất khẩu may mặc của Ấn Độ trong tháng 4 đạt 1,3 tỷ USD

Ngày đăng 28/05/2014

Đánh giá về xuất khẩu may mặc tháng 4 năm tài khóa 2014/2015 của Ấn Độ, ông Virender Uppal - Chủ tịch AEPC nhận xét “Đây là tháng đầu tiên của năm tài khóa 2014/2015 và xuất khẩu hàng may mặc đã ghi nhận sự tăng trưởng 14,33% so với tháng 4 của năm tài khóa trước. Xuất khẩu trong tháng 4 này đạt 1,3 tỷ USD so với 1,1 tỷ USD đạt được trong cùng kỳ của năm tài khóa vừa rồi”.

 

Ông Upplan nói rằng “Lĩnh vực sản xuất hàng may mặc của Ấn Độ có tiềm năng cao nhất và cần tăng tính cạnh tranh để tạo ra nhiều việc làm hơn và thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc từ Ấn Độ. Chỉ có đạt được điều này bằng cách làm cho môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn, dựa trên vai trò quan trọng của ngành trong nuôi dưỡng tăng trưởng trong sản xuất”.

“Cái cần là đơn giản hóa hệ thống pháp luật và đảm bảo cạnh tranh công bằng cho những nhà sản xuất. Bằng cách vi chỉnh chính sách, Chính phủ cần giúp ngành trong việc giảm chi phí đầu vào, đảm bảo sẵn có nguyên liệu thô ban đầu và tín dụng có thể chi trả cho ngành. AEPC đã tích cực ủng hộ những biện pháp như vậy từ lâu, kể cả làm cho dễ dàng nhập khẩu vải có chất lượng ổn định với giá cạnh tranh”.

Ông Upplan thông báo rằng “hiện nay Ấn Độ là nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 7 trên thị trường toàn cầu với thị phần trong xuất khẩu toàn cầu là 3,2%. Trung Quốc, Băng La Đét và Việt Nam là những nhà cung cấp đang phát triển lớn khác trên thị trường toàn cầu, những nước này ngày càng lớn mạnh do chính sách nhập khẩu dễ dàng hơn”.

Ông nhận xét rằng nhiều yếu tố cản trở xuất khẩu của Ấn Độ như là luật lao động khắc nghiệt, các vấn đề tuân thủ, việc sẵn có hàng may mặc từ xơ nhân tạo và từ các hỗn hợp, chu kỳ sản xuất ngắn để nắm bắt thị trường cho tất cả các mùa, đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu để giảm chi phí và thời gian giao dịch, giảm nhẹ bất lợi về chi phí năng lượng, tín dụng xuất khẩu cao, bất lợi về thuế trong các thị trường lớn v.v. là các lý do chính cho việc hạn chế tăng trưởng và do vậy giải thích cho mức độ hiệu quả hiện giờ trong năm tài chính vừa qua, mặc dầu ngành đã tạo cú hích tốt nhất.

Mô hình tăng trưởng hiện hành là cao một cách bất ngờ khi chúng ta nhìn vào xu hướng trước kia, xu hướng xảy ra đơn thuần là do sự giảm giá đồng rupi; tuy nhiên chi phí lao động tăng ở Trung Quốc, việc không tuân thủ tại các nhà máy của Băng La Đét có thể giúp Ấn Độ kinh doanh tốt hơn do những người mua hàng nước ngoài đang nhìn vào Ấn Độ như là một lựa chọn an toàn và đáng tin cậy khi mua hàng.

Nhưng để nắm bắt được khoảng trống mà Trung Quốc và Băng La Đét để lại thì chúng ta phải cạnh tranh về giá, ngoài việc đáp ứng mốc thời gian nghiêm ngặt, thì các nhà xuất khẩu Ấn Độ cần đưa ra chất lượng tốt hơn, mà việc hỗ trợ tích cực của các cơ quan chính phủ cho các công ty xuất khẩu là rất quan trọng. AEPC đang đẩy mạnh theo hướng này để tìm kiếm môi trường đầu tư thân thiện với xuất khẩu từ Chính phủ, dựa trên sự thực rằng các nhà xuất khẩu hàng may mặc Ấn Độ được xếp hạng cao hơn về các tiêu chuẩn tuân thủ.

Theo www.fibre2fashion.com
 

Tổng công ty CP May Nhà Bè