- tt thời trang mattana

- tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Xuất khẩu hàng may mặc của Băng La Đét tăng 19% trong giai đoạn tháng 7-10 năm 2013

Ngày đăng 10/12/2013

Theo dữ liệu do Văn phòng Xúc tiến xuất khẩu đưa ra thì từ tháng 7 tới tháng 10 năm 2013, hàng dệt kim xuất khẩu từ Băng La Đét đã đạt 4,02 tỷ USD, tăng 17,85% so với giá trị xuất khẩu 3,412 tỷ USD trong cùng thời gian này năm trước.

Từ tháng 7 tới tháng 10 năm 2013, xuất khẩu hàng dệt kim của Băng La Đét đạt 4,022 tỷ USD, tăng 17,85% so với xuất khẩu đạt 3,412 tỷ USD đạt được trong cùng kỳ năm trước.
Tương tự, xuất khẩu hàng may mặc từ vải dệt thoi đạt giá trị 3,864 tỷ USD trong giai đoạn 4 tháng này, tăng 20,07% so với giá trị xuất khẩu đạt được là 3,218 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, xuất khẩu hàng dệt khác, gồm khăn mặt, vải dệt thoi đặc biệt và vải dệt kim đã đạt 40,45 triệu USD trong cùng thời kỳ này, gần như bằng giá trị đạt được trong thời kỳ tương ứng năm trước.
Tuy nhiên, xuất khẩu hàng dệt gia dụng từ Băng La Đét tăng 6,04% so với cùng kỳ năm trước lên 243,34 triệu USD trong bốn tháng đầu của năm tài khóa hiện hành tại Băng La Đét.
Trong 4 tháng này, xuất khẩu đay và sản phẩm đay cũng giảm 20,66% so với cùng kỳ năm trước và đạt 262,14 triệu USD.
Xuất khẩu bông và các sản phẩm bông, gồm sợi, phế liệu và vải trong thời kỳ tháng 7-10 năm nay đạt 38,59 triệu USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
So với xuất khẩu hàng may mặc đạt 21,516 tỷ USD trong năm 2012-2013, Băng La Đét đã đặt mục tiêu xuất khẩu 24,15 tỷ USD cho năm 2013-2014.

Tổng công ty CP May Nhà Bè