- tt thời trang mattana

- tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Xuất khẩu dệt may Pakistan tăng 7,55% giai đoạn tháng 7-10 năm 2013

Ngày đăng 02/12/2013

Theo dữ liệu mới nhất do Văn phòng Thống kê Pakistan (PBS) đưa ra, xuất khẩu hàng dệt may của Pakistan đã đạt 4,691 tỷ USD trong bốn tháng đầu của năm tài khóa hiện hành 2013-2014, bắt đầu từ 1/7/2013, tăng 7,55% so với giá trị xuất khẩu là 4,361 tỷ USD đạt được trong cùng thời gian này năm trước.

Từ tháng 1 tới tháng 10 năm 2013, xuất khẩu bông nguyên liệu của Pakistan đã tăng vọt 43,27% so với cùng kỳ năm trước lên 81,556 triệu USD, trong khi xuất khẩu bộ đồ  trải giường tăng 21,08% lên 727,306 triệu USD.
Tuy nhiên giá trị xuất khẩu chính từ vải bông đạt 946,602 triệu USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là hàng dệt kim đạt 763,865 triệu USD tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước, và sợi bông đạt giá trị xuất khẩu 758,363 triệu USD cho thấy sự gia tăng 6,39% so với cùng thời gian này năm trước.
Trong giai đoạn 4 tháng này, xuất khẩu quần áo may sẵn của Pakistan đã tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước lên 620,763 triệu USD.
Trong tháng 10 năm 2013 xuất khẩu hàng dệt nói chung chỉ tăng chút ít là 0,4% so với cùng kỳ năm trước lên 1,114 tỷ USD, với xuất khẩu bông giảm nhiều tới 50,35% so với cùng thời gian này năm ngoái.
Trong khi đó Pakistan đã nhập khẩu 701,427 triệu USD hàng dệt trong giai đoạn 4 tháng này, giảm nhẹ 0,92% so với cùng kỳ năm trước.
Pakistan nhập khẩu xơ tổng hợp đạt giá trị 126,523 triệu USD, trong khi nhập khẩu sợi tổng hợp và nhân tạo trị giá 177,469 triệu USD trong cùng thời kỳ này.
Trong năm tài khóa trước kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2013, xuất khẩu hàng dệt may từ Pakistan đã tăng 5,9% từ 12,34 tỷ USD  trong năm 2011-2012 lên 13,06 tỷ USD.

Theo Vinatex

Tổng công ty CP May Nhà Bè