Xuất khẩu dệt may của Sri Lanca vượt 5 tỷ USD trong năm 2017 - tt thời trang mattana

Xuất khẩu dệt may của Sri Lanca vượt 5 tỷ USD trong năm 2017 - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Xuất khẩu dệt may của Sri Lanca vượt 5 tỷ USD trong năm 2017

Ngày đăng 09/03/2018

Trong năm 2017 xuất khẩu dệt may của Sri Lanca đã vượt 5 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2016 với giá trị xuất khẩu của tháng 12 đã tăng 10% sau khi khôi phục lại chế độ xuất khẩu hàng miễn thuế tới EU đầu năm 2017.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung Ương Sri Lanca thì xuất khẩu dệt may tăng 19,4% lên 470 triệu USD trong tháng 12 năm 2017 so với năm trước. Sự gia tăng lớn nhất của tháng 12 là do xuất khẩu sang EU tăng đáng kể sau khi chương trình GSP+ được khôi phục vào tháng 5 năm 2017.

Giá trị từ xuất khẩu hàng may mặc tới EU đã tăng 27,2% so với năm trước trong khi xuất khẩu hàng may mặc tới Mỹ và các thị trường phi truyền thống khác đã tăng lần lượt là 10,8% và 14,1% trong tháng 12 năm 2017.

Theo vinatex.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè