Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ vượt qua mục tiêu 2013/2014 - tt thời trang mattana

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ vượt qua mục tiêu 2013/2014 - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ vượt qua mục tiêu 2013/2014

Ngày đăng 03/09/2014

Ấn Độ có thể vượt mục tiêu xuất khẩu dệt may đặt ra trong năm tài khóa 2013/2014

Mặc dù mục tiêu cho năm tài khóa 2013/2014 là 34 tỷ USD, giảm 4 tỷ USD từ mục tiêu đặt ra trong năm tài khóa trước 2012/2013, tuy nhiên xuất khẩu từ ngành có thể cán mốc 39 tỷ USD trong năm 2013/2014.

 

 

Theo dữ liệu từ trang web PBI, thì xuất khẩu dệt may có kết quả không tốt trong năm 2012/2013. So với mục tiêu 38 ỷ USD, ngành chỉ có thể đạt 34,93 tỷ USD.

 

Hiệu quả xuất khẩu tốt nhất được trong năm 2011/2012 khi đạt 33,31 tỷ USD so với mục tiêu 27 tỷ USD.

Theo www.fibre2fashion.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè