Vinatex Bổ nhiệm cán bộ - tt thời trang mattana

Vinatex Bổ nhiệm cán bộ - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Vinatex Bổ nhiệm cán bộ

Ngày đăng 08/09/2014

Sáng 03/09/2014 tại Hà Nội, trong buổi chào cờ đầu tháng 9, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã công bố Quyết định số 369/QĐ-TĐDMVN bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó chánh Văn phòng giữ chức vụ Chánh Văn phòng; Quyết định số 367/QĐ-TĐDMVN bổ nhiệm ông Trương Công Minh giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng; Quyết định số 366/QĐ-TĐDMVN bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cách, Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội giữ chức vụ Phó ban Tài chính Kế toán cùng Quyết định thực hiện nhiệm vụ tập sự Giám đốc Điều hành cho ông Cao Hữu Hiếu, Trưởng ban Đầu tư và ông Trần Việt, Trưởng ban Thị trường.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ông Lê Tiến Trường, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc đã nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng bổ nhiệm các chức danh; đồng thời giao nhiệm vụ cho những cán bộ mới được bổ nhiệm. Ông Lê Tiến Trường cho biết, đây là những cán bộ đã được đào tạo cơ bản, có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới khi Tập đoàn chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Trên cương vị công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy sự nhiệt huyết, năng động sáng tạo, tốc độ hiệu quả trong xử lý công việc; luôn cập nhật kiến thức, tự nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của lãnh đạo và các chuyên viên đã gắn bó lâu dài với Tập đoàn để bổ sung phần còn thiếu của mình về kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý và kinh nghiệm giao tiếp.

Vinatex

Tổng công ty CP May Nhà Bè