Tây Ban Nha: Xuất khẩu dệt may tăng 9,9% trong hai tháng đầu năm - tt thời trang mattana

Tây Ban Nha: Xuất khẩu dệt may tăng 9,9% trong hai tháng đầu năm - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Tây Ban Nha: Xuất khẩu dệt may tăng 9,9% trong hai tháng đầu năm

Ngày đăng 06/05/2014

Theo dữ liệu của Bộ Kinh tế và Cạnh tranh Tây Ban Nha, xuất khẩu hàng dệt may Tây Ban Nha tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt tổng 2,05 tỷ Euro trong hai tháng đầu năm 2014. Trong đó xuất khẩu từ ngành may chiếm 1,45 tỷ euro, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hàng dệt may từ Tây Ban Nha chiếm 5,4% tổng xuất khẩu từ đất nước này. Trong khi đó, theo dữ liệu của bộ Kinh tế và Cạnh tranh thì nhập khẩu dệt may vào Tây Ban Nha trong hai tháng đầu năm đạt 2,74 tỷ euro, tăng 11,9% so với cùng kỳ.Nhập khẩu của ngành may mặc đạt 2,01 tỷ euro , tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu hàng dệt may vào Tây Ban Nha chiếm 6,5% tổng nhập khẩu vào nước này trong hai tháng đầu năm 2014.

Trong năm 2013, Tây Ban Nha đã xuất khẩu hàng dệt may trị giá 12 tỷ euro, tăng 12,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu hàng may mặc đạt tổng 8,6 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012.

Theo www.fibre2fashion.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè