Nhập khẩu hàng may mặc của Nhật Bản tăng 8,6% trong tháng 3/2014 - tt thời trang mattana

Nhập khẩu hàng may mặc của Nhật Bản tăng 8,6% trong tháng 3/2014 - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Nhập khẩu hàng may mặc của Nhật Bản tăng 8,6% trong tháng 3/2014

Ngày đăng 06/05/2014

Theo thống kê tạm thời do bộ Tài Chính Nhật Bản đưa ra, nhập khẩu hàng may mặc và phụ kiện của Nhật Bản đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước lên 265,146 tỷ yên (xấp xỉ 2,6 tỷ USD) trong tháng 3/2014.

Các nước châu Á chiếm 246,827 tỷ yên trong giá trị nhập khẩu hàng may mặc và phụ kiện của Nhật Bản trong tháng, với việc chỉ riêng Trung Quốc chiếm 186,062 tỷ yên. Tuy nhiên hàng may mặc và phụ kiện nhập khẩu từ quốc gia này tăng với tốc độ chậm (chỉ 4,8% so với cùng kỳ năm trước).

Nhập khẩu hàng may mặc và phụ kiện từ các nước khác trong khu vực châu Á tăng mạnh 22,1% so với cùng kỳ năm trước lên 47,904 tỷ yên.

Trong tháng 3, Nhật Bản đã nhập khẩu hàng may mặc và phụ kiện trị giá 12,439 tỷ yên từ EU, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản cũng nhập khẩu 2,143 tỷ yên hàng may mặc và phụ kiện từ Mỹ, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Bản cũng đã nhập khẩu sợi và vải dệt trị giá 77,208 tỷ yên tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2013, nhập khẩu hàng may mặc và phụ kiện của Nhật Bản đã tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước lên 3,247 nghìn tỷ yên trong khi nhập khẩu sợi và vải dệt tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước lên 849,785 tỷ yên.

Theo www.fibre2fashion.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè