- tt thời trang mattana

- tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Hội nghị BCH Hiệp hội Dệt May Việt Nam

Ngày đăng 27/03/2014

Theo dữ liệu từ bộ Kinh tế và Cạnh tranh Tây Ban Nha thì xuất khẩu hàng dệt may từ quốc gia này đã đạt 976,4 triệu euro trong tháng 1/2014, tăng 8,3% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng may mặc đạt 670,1 triệu euro, tăng 6,7% so với cùng tháng năm 2013.
Xuất khẩu hàng dệt may từ Tây Ban Nha chiếm 5,3% tổng xuất khẩu từ đất nước này trong tháng 1.
 
Trong khi đó, theo dữ liệu từ bộ, thì nhập khẩu hàng dệt và may từ đất nước này đạt 1,35 tỷ euro trong tháng 1/2014 so với cùng tháng năm trước.
 
Nhập khẩu của ngành may mặc đạt tổng 1,02 tỷ euro trong tháng 1/2014, tăng 7,6% so với cùng tháng trong năm 2013.
 
Nhập khẩu hàng dệt may vào Tây Ban Nha trong tháng 1/2014 chiếm 6,4% tổng hàng nhập khẩu vào nước này trong tháng.
 
Trong năm 2013, Tây Ban Nha đã xuất khẩu hàng dệt may trị giá 12 tỷ euro, tăng 12,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu hàng may mặc đạt tổng 8,6 tỷ euro, tăng vọt 15,4% so với năm 2012.
 
Theo www.fibre2fashion.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè