Gia hạn thời gian bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam - tt thời trang mattana

Gia hạn thời gian bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Gia hạn thời gian bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Ngày đăng 17/07/2014

Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 06/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam và chính thức phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai (IPO),

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Cơ hội đầu tư cổ phiếu Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)” tại Hà Nội ngày 02/07/2014 và tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/07/2014. Sau 02 buổi Hội thảo nêu trên, việc bán đấu giá công khai lần đầu cổ phần của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam đang được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, qua quá trình trao đổi và tiếp nhận phản hồi của các nhà đầu tư, thời gian đăng ký đấu giá (thời gian đăng ký đấu giá từ 25/06/2014 đến 14/07/2014 và thời gian tổ chức đấu giá ngày 22/07/2014) chưa đủ để các nhà đầu tư tìm hiểu, đánh giá khoản đầu tư cũng như tiến hành các thủ tục quyết định đầu tư, do một số đặc điểm sau:

- Đây là đợt đấu giá cổ phần Công ty Mẹ của một Tập đoàn kinh tế Nhà nước với quy mô vốn lớn; phạm vi cổ phần hóa gồm Văn phòng Công ty Mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (bao gồm cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc) và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước; tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai cao.
- Mô hình hoạt động của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam là đơn vị quản lý phần vốn tại các Công ty con và Công ty liên kết.

Do vậy, theo ý kiến và nguyện vọng của các nhà đầu tư, việc tìm hiểu, đánh giá tiềm năng và cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của Vinatex cần có thời gian dài hơn so với cổ phiếu của các đơn vị sản xuất kinh doanh thông thường.
Để các nhà đầu tư tiềm năng có thời gian tìm hiểu chi tiết, đánh giá sâu sắc hơn khoản đầu tư vào cổ phiếu Vinatex, đem lại thành công cho đợt IPO, đảm bảo lợi ích của cả Tổ chức phát hành và các nhà đầu tư, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã báo cáo Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn thời gian bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đến ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lịch tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam cụ thể như sau:
- Hạn nộp tiền đặt cọc: 12/09/2014
- Ngày tổ chức đấu giá: 22/09/2014
Các thông tin khác đã được công bố trong Bản Công bố Thông tin, cũng như đã được Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam trao đổi, giải đáp trong 2 cuộc Hội thảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, không có gì thay đổi./.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Vinatex

Tổng công ty CP May Nhà Bè