Chính phủ Nam Phi sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành dệt - tt thời trang mattana

Chính phủ Nam Phi sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành dệt - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Chính phủ Nam Phi sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành dệt

Ngày đăng 06/08/2014

Theo ông Rob Davies – Bộ trưởng bộ Mậu dịch và Công nghiệp thì Chính phủ Nam Phi sẽ tiếp tục hỗ trợ đầu tư vào ngành dệt may trong năm tới

Bằng sự cố gắng của Cục Thương mại và Công nghiệp (DTI), Nam Phi đã ngăn chặn sự suy giảm liên tiếp của ngành dệt may.Ông nói ngành dệt may là ngành quan trọng dùng nhiều lao động và sau khi được xoá nợ, ngành đã ổn định thành công thông qua việc đưa ra nhiều biện pháp liên quan tới nhau, gồm: cải thiện giám sát nhập khẩu để đảm bảo tuân thủ với các quy định hải quan và thuế và giảm nhập khẩu lậu và không công bằng; đưa ngành vào Đạo luật khung làm việc của chính sách mua bán ưu tiên (PPPFA) và cộng tác với nhiều nhà bán lẻ chủ chốt để khuyến khích mua sắm nội địa; và giới thiệu Chương trình Tính cạnh tranh của dệt may (CTCP).

Ông bộ trưởng thông báo thêm rằng DTI sẽ đóng vai trò của mình trong đảm bảo rằng Chính phủ mua 75% hàng hóa và dịch vụ từ các công ty địa phương. Dệt và may đã là hai trong số các hàng hóa và dịch vụ được ấn định cho mua sắm chính phủ.

Trong năm tới DTI sẽ tiếp tục hỗ trợ đầu tư theo nhiều cách, gồm Chương trình tăng cường Tính cạnh tranh sản xuất (MCEP), 12i tax Allowance; Chương trình cải thiện tính cạnh tranh của ngành dệt may và Chương trình hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (ISP).

Theo www.fibre2fashion.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè