- tt thời trang mattana

- tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Chỉ số công nghiệp ngành dệt Tây Ban Nha giảm 3,1% trong tháng 1/2014

Ngày đăng 05/04/2014

Theo Viện thống kê Quốc gia (INE) Tây Ban Nha, Chỉ số công nghiệp (ITI) của ngành dệt Tây Ban Nha đã giảm 3,1% trong tháng 1/2014 so với cùng kỳ năm 2013.Tuy nhiên lại ghi nhận sự gia tăng 4,5% của ngành may. Trong tháng 1 năm 2014, chỉ số của toàn ngành công nghiệp dệt may Tây Ban Nha đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cao hơn mức ghi nhận được trong tháng 12 năm 2013 một điểm.
Theo Viện thống kê Quốc gia (INE) Tây Ban Nha, Chỉ số công nghiệp (ITI) của ngành dệt Tây Ban Nha đã giảm 3,1% trong tháng 1/2014 so với cùng kỳ năm 2013.Tuy nhiên lại ghi nhận sự gia tăng 4,5%  của ngành may. 
Trong tháng 1 năm 2014, chỉ số của toàn ngành công nghiệp dệt may Tây Ban Nha đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cao hơn mức ghi nhận được trong tháng 12 năm 2013 một điểm.
 
 
Theo dữ liệu của INE, tính theo từng lĩnh vực nhỏ thì ITI giảm nhiều nhất là trong công đoạn chuẩn bị và kéo sợi từ xơ dệt, sản xuất hàng dệt dệt thoi và xử lý hoàn tất dệt, ghi nhận sự sụt giảm 4,2% trong tháng 1 so với cùng tháng năm trước.
 
 
ITI trong sản xuất vải dệt kim, thảm, dây thừng chão, vải không dệt, sản phẩm dệt cho ứng dụng kỹ thuật và công nghiệp cũng như các sản phẩm khác giảm 2,2% so với cùng tháng năm 2013.
 
 
Trong khi đó theo chỉ số đơn hàng mới (IEP) từ INE thì IEP của ngành dệt Tây Ban Nha cũng giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. IEP trong ngành may giảm 7,7% so với cùng tháng năm trước.
 
Tính theo lĩnh vực nhỏ thì IEP trong công đoạn chuẩn bị và kéo sợi từ xơ dệt, sản xuất hàng dệt dệt thoi và xử lý hoàn tất dệt giảm 1,2% trong tháng 1 so với cùng tháng năm 2013, trong khi đó IEP của vải dệt kim, thảm, dây thừng chão, vải không dệt và các sản phẩm dệt cho ứng dụng kỹ thuật và công nghiệp cũng như các sản phẩm dệt khác giảm 1,0% so với cùng tháng của năm trước.
 
Trong tháng 1 năm 2014, IEP của toàn ngành dệt Tây Ban Nha đã giảm 5,5%, thấp hơn IEP của tháng 12 năm 2013 là 13 điểm.
 
 
ITI đo lường sự tăng giá của các sản phẩm công nghiệp được bán ở thị trường nước ngoài và của các sản phẩm có xuất xứ từ phần còn lại của thế giới, trong khi IEP đo lường sự tiến triển hàng tháng của nhu cầu tương lai nhắm vào các ngành công nghiệp.
 
Theo www.fibre2fashion.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè