- tt thời trang mattana

- tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Chất xử lý hoàn tất mới làm cho vải không mùi

Ngày đăng 16/12/2013

Công nghệ xử lý hoàn tất mới ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi trên hàng dệt và quần áo sử dụng một màng phim nước mỏng để tạo ra hàng rào kháng khuẩn.

Công nghệ Pluma từ Sanitized AG đã được phát triển kết hợp với Empa – phòng thí nghiệm Liên bang Thụy sĩ cho khoa học vật liệu và công nghệ.

Mùi được tạo ra bởi các sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa của các vi khuẩn có trong tự nhiên và lần đầu tiên công nghệ Pluma đã giải quyết vấn đề bằng cách ứng chế việc tích tụ vi khuẩn trên bề mặt xơ.
Bề mặt của hàng dệt được tráng một polyme đặc biệt, polyme này hình thành màng nước mỏng chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi, màng nước ngăn cản vi khuẩn không tụ tập lại được trên bề mặt xơ và đảm bảo vi khuẩn đang tồn tại bị rũ bỏ hết trong quá trình giặt tay lẫn giặt máy.
Như vậy tiết kiệm được cả nước và năng lượng và kéo dài được tuổi thọ của hàng dệt.
Đổi mới Pluma cũng đã nhận được Giải thưởng Công nghệ Thụy sĩ.
Sanitized AG cũng đã sản xuất một loạt các chất xử lý kháng khuẩn cho vải được các công ty Levi Strauss, Mark&Spencer và Carhart sử dụng.

Theo www.just-style.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè