Ban Năng Lượng hoàn thành kế hoạch tiết kiệm 6 tỷ đồng trong năm 2013 - tt thời trang mattana

Ban Năng Lượng hoàn thành kế hoạch tiết kiệm 6 tỷ đồng trong năm 2013 - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Sự kiện

Ban Năng Lượng hoàn thành kế hoạch tiết kiệm 6 tỷ đồng trong năm 2013

Ngày đăng 29/07/2014

Triệt để thực hiện chủ trương tiết kiệm của Ban TGĐ trong mọi lĩnh vực, đồng thời nhằm tạo ra phong trào sâu rộng và ý thức tự giác của toàn thể CBCNV Tổng Công ty, Ban Năng lượng đã liên tục cải tiến nhiên liệu, thiết bị, hệ thống, phương pháp làm việc cũng như có nhiều đột phá và sáng tạo trong công tác quản lý… nên đã giúp NBC tiết kiệm được hơn 6 tỷ đồng trong năm 2013.

Hệ thống chiếu sáng đã được cải tiến tại nhà xưởng

Đến nay toàn hệ thống NBC sử dụng than đá và củi, do vậy trung bình mỗi năm tiết kiệm được khoảng 1 tỷ đồng/ năm so với chỉ sử dụng than đá và điện như trước đây. Ngoài ra, nhiều chương trình tiết kiệm khác như tắt toàn bộ hệ thống điện, hơi vào giờ nghỉ trưa; tắt đồng bộ các hệ thống sử dụng năng lượng điện vào lúc 17h15 hàng ngày, sau khi kết thúc giờ làm việc; sử dụng đèn compact thay đèn huỳnh quang; giảm đèn chiếu sáng chung trong các xưởng may (cứ 500 bóng giảm được 150 bóng, mỗi bóng 40W) thay bằng đèn chiếu sáng cục bộ trên mỗi máy may (mỗi đèn 0,1W); thay những máy móc thường (250W) bằng máy điện tử tiết kiệm đến 50% năng lượng điện; sử dụng hơi của lò hơi dùng cho sản xuất để nấu thức ăn trong nhà ăn thay vì sử dụng gas v.v...

Hệ thống lò hơi của NBC

Bước sang năm 2014, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch về sử dụng năng lượng, đồng thời triển khai đồng bộ và quyết liệt nhằm đạt được kết quả khả quan nhất về tiết kiệm năng lượng. Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng thiết thực và đồng bộ nên 6 tháng đầu năm 2014 NBC đã tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng. Trong 6 tháng còn lại NBC quyết tâm thực hiện các chương trình đã đề ra để hoàn thành kế hoạch tiết kiệm năng lượng đạt 9,5 tỷ đồng trong năm 2014.

NBC Media

Tổng công ty CP May Nhà Bè